Lekcja jazdy

OSK Lekcja Jazdy

O?rodek Szkolenia Kierowcw Lekcja Jazdy dzia?a od roku 2010. W ci?gu 10 lat dzia?alno?ci osi?gn?li?my wysok? zdawalno?? zarwno egzaminw teoretycznych jak i praktycznych w WORD. Nasz o?rodek zosta? doceniony przez kursantw w rankingu szk? jazdy - superprawojazdy.pl, a tak?e w plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji zorganizowanym przez redakcj? gazety G?os Wielkopolski, w ktrym zaj?li?my I miejsce w Powiecie Ostrowskim i Kaliskim oraz III miejsce w Wojewdztwie Wielkopolskim.

W naszej szkole zaj?cia prowadz? wykwalifikowani instruktorzy, dla ktrych praca z kursantami jest niezwykle pasjonuj?ca. W nauce teoretycznej wykorzystujemy nowoczesne - mobilne ?rodki dydaktyczne, ktre udost?pniamy naszym kursantom. Zaj?cia praktyczne odbywaj? si? w samochodach KIA RIO - dok?adnie takich w jakich odbywaj? si? egzaminy pa?stwowe WORD Kalisz. Naszym kursantom dajemy mo?liwo?? przygotowania si? i zdawania egzaminu w rwnie? WORD Milicz, wwczas podstawiamy nasze pojazdy na egzamin, a kursant zdaje prawo jazdy w tym samochodzie, w ktrym szkoli? si? podczas zaj??.

© 2012-2013 Lekcja jazdy