Lekcja jazdy

Misja

Naszym najwy?szym celem jest rzetelne i profesjonalne przygotowanie kursantw do egzaminu pa?stwowego oraz wykszta?cenie w nich poczucia odpowiedzialno?ci na drodze, za siebie i ich pasa?erw.

© 2012-2013 Lekcja jazdy