Lekcja jazdy

Oferta

Zapraszamy Was do skorzystania z naszej oferty szkole? w zakresie przygotowania do egzaminu na prawo jazdy kategorii B (samochody do 3,5 tony) oraz kursw doszkalaj?cych. Oferujemy:

Kurs podstawowy

  • Oferta dla osb chc?cych przyst?pi? do egzaminu na prawo jazdy. Kurs mo?na rozpocz?? 3 miesi?ce przed uko?czeniem osiemnastego roku ?ycia
  • Kurs sk?ada si? z cz??ci teoretycznej obejmuj?cej 30 godzin lekcyjnych (45 minutowych) oraz cz??ci praktycznej obejmuj?cej 30 godzin pe?nych
  • W pierwszym dniu szkolenia, kursanci otrzymuj?, za dodatkow? op?at? - 30 z?, materia?y edukacyjne (podr?cznik oraz dost?p do egzaminu teoretycznego on-line)

Kurs doszkalaj?cy przed egzaminem

  • Oferta skierowana dla osb, ktre po zako?czeniu kursu podstawowego, chcia?yby jeszcze raz prze?wiczy? manewry na drodze lub placu, aby w dniu egzaminu mog?y poczu? si? pewniej.
    Na kurs zapraszamy tak?e osoby, ktrym prawo jazdy za takie czy inne wykroczenia zosta?o odebrane i maj? zamiar ponownie przyst?pi? do egzaminu

Szkolenie dla osb posiadaj?cych prawo jazdy

  • Oferta dla osb, ktre posiadaj? wa?ne prawo jazdy, ale z pewnych powodw od d?u?szego czasu nie wsiadaj? za kierownic?. Osoby te zach?camy do rozpocz?cia kursu, dzi?ki ktremu b?d? mog?y przypomnie? sobie zasady ruchu drogowego oraz ponownie naby? umiej?tno??ci prowadzenia pojazdu.

Zarwno zaj?cia praktyczne jak i teoretyczne prowadzimy profesjonalnie i bezstresowo, a przy tym ciekawie. Harmonogram szkole? dostosowujemy do planu dnia naszych kursantw. Samochd szkoleniowy OSK Lekcja Jazdy wyposa?ony jest w klimatyzacj?, dlatego nawet w upalne dni nasi kursanci mog? czu? si? komfortowo.

© 2012-2013 Lekcja jazdy