Lekcja jazdy

Zdrowych i pogodnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia !

Wtorek, 24 Grudzień 2019 (17:09)


Zmiana godzin otwarcia biura przy ul. Ko?cielnej

Poniedziałek, 02 Styczeń 2017 (21:36)

Zmieniamy godziny otwarcia naszego biura przy ul. Ko?cielnej 3. Biuro b?dzie czynne w poniedzia?ki, ?rody i pi?tki od godziny 14:30 do 16:30.


Nowe biuro OSK Lekcja Jazdy

Środa, 01 Październik 2014 (14:40)

Zapraszamy w ka?dy poniedzia?ek, ?rod? i pi?tek do naszego nowego biura przy ul. Ko?cielnej 3 w Ostrowie Wielkopolskim. Godziny otwarcia: 14:00 - 16:00Kurs teorii przez Internet

Środa, 28 Maj 2014 (09:21)

W trosce o komfort naszych kursantw, we wsp?pracy z firm? E-kierowca, przyst?pujemy do programu "Teoria w domu". Od teraz ka?dy, kto zapisze si? na kurs w OSK Lekcja Jazdy, mo?e wybra? sposb w jaki chce si? przygotowa? do egzaminu teoretycznego:

  • tradycyjnie - uczestnicz?c w zaj?ciach z grup?,
  • przez internet - za po?rednictwem serwisu, w ktrym zostanie dla niego utworzone indywidualne konto.
Szczeg?y i zalety "Teorii w domu" opisane s? w linku poni?ej.


Nowy certyfikat jako?ci us?ug

Środa, 18 Grudzień 2013 (17:57)

Dzi?ki opiniom naszych zadowolonych kursantw, potwierdzaj?cych wysok? jako?? us?ug szkoleniowych OSK Lekcja Jazdy, otrzymali?my kolejny certyfikat do naszej kolekcji.

© 2012-2013 Lekcja jazdy